Giới Định Tuệ: con đường giải thoát.

Giới Định Tuệ: con đường giải thoát.
Ngày đăng: 01/05/2021 09:08 AM - Lượt xem: 868

     Giới Định Tuệ là con đường giải thoát thiết thực cho mọi người ngay trong thế gian này. Đây là lộ trình giải thoát mọi phiền não, đem đến sự thanh tịnh, an lạc thân tâm cho hành giả tu tập. 

    Đức Phật dạy: " Đây là Giới, đây là Định, đây là Tuệ. Định cùng tu với Giới sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tuệ cùng tu với Định sẽ đưa đến quả vị lớn, lợi ích lớn. Tâm cùng tu với Tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn toàn các món lậu hoặc, tứ là dục lậu, hữu lậu (tri kiến lậu), vô minh lậu". (Kinh Trường Bộ, tập I, Đại tạng kinh Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1991, trang 570).

    Thành tựu về Giới đưa đến thành tựu Định và Tuệ. Thành tựu về Định đưa đến thành tựu Giới và Tuệ. Thành tựu về Tuệ đưa đến thành tựu Giới và Định. Giới Định Tuệ là 3 viên ngọc quý soi sáng tâm thức được thanh tịnh, giải thoát.

    Đức Phật dạy: " Này Bà-la-môn, trí tuệ được giới hạnh làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới luật ở đó có trí tuệ. Ở đâu có trí tuệ ở đó có giới hạnh. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ. Người có trí tuệ nhất định có giới hạnh. Trí uệ và giới hạnh được xem là tối thắng ở trên đời" (Kinh Trường Bộ, tập I, Đại tạng kinh Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, 1991, trang 222).

    Như vậy, hành giả dần dần toả sáng tâm thức, thanh tịnh tâm thức và an lạc tâm thức của mình trên nền tảng tu tập Giới Định và Tuệ. 

   

   

  Tìm kiếm
  Lịch vạn sự
  Danh ngôn

  Cuộc Sống:

  Không làm các điều ác

  Siêng làm các việc lành

  Giử tâm ý thanh tịnh

  Là lời Chư Phật dạy.

  Kinh Pháp Cú

   

   
  Thành viên có mặt

  Đang online: 20 Hôm nay: 6 Tuần: 64 Tổng truy cập: 53731

  Music album
  Music cnn
  Zalo